Certyfikaty

Certyfikowana perfekcja, solidność i terminowość w działaniu.

Priorytetowym celem naszej Firmy jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań Klientów przy jednoczesnym umacnianiu pozycji na rynku. Satysfakcję Klientów osiągamy poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w procesie ciągłego doskonalenia.

Przyjęta Polityka Jakości pociąga za sobą konieczność osiągnięcia następujących Celów Jakościowych:

  • wzrost konkurencyjności i osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej,
  • stworzenie doskonałego wizerunku Firmy w relacji z Klientami poprzez rzetelne spełnianie stawianych przez nich wymagań jakościowych,
  • osiągnięcie perfekcji we wszystkich aspektach działania.

Ustaloną Politykę Jakości pragniemy realizować poprzez:

  • ciągłe doskonalenie wszystkich procesów występujących w naszej firmie,
  • ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • innowacyjność, ciągłe poszukiwanie nowych lepszych rozwiązań,
  • ciągłe doskonalenie współpracy z Klientami, wyprzedzanie ich oczekiwań i potrzeb,
  • ciągłe badanie rynku i doskonalenie współpracy z dostawcami,
    stałe dążenie do optymalizacji kosztów jakości.

ISO 9001 : 2015

STESAR ISO 9001 polnisch_e (2)

System zarządzania jakością ISO 9001 wdrożyliśmy po raz pierwszy w roku 2005.

Obecnie posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: “Projektowania, programowania, montażu, rozruchu, serwisu systemów automatyki i komputerowego zarządzania produkcją.

Certyfikat Siemens Solution Partner Automation potwierdza, iż jesteśmy sprawdzonym ekspertem w swojej dziedzinie, posiadającym doskonałą wiedzę na temat produktów i systemów we wszystkich aspektach portfolio Siemensa, gwarantując przy tym realizację zindywidualizowanych i innowacyjnych inwestycji pozwalających na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

SIEMENS SOLUTIONS PARTNER 

200930 Siemens Solution Partner

SIEMENS SOLUTIONS PARTNER 

Siemens Solution Partner

Certyfikat Siemens Solution Partner Automation potwierdza, iż jesteśmy sprawdzonym ekspertem w swojej dziedzinie, posiadającym doskonałą wiedzę na temat produktów i systemów we wszystkich aspektach portfolio Siemensa, gwarantując przy tym realizację zindywidualizowanych i innowacyjnych inwestycji pozwalających na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

CERTIFIED MACHINERY SAFETY EXPERT

CMSE w jpg

Certified Machinery Safety Expert daje gwarancję wdrażania systemów bezpieczeństwa spełniających najwyższe wymagania jakościowe. Pozwala zarządzać kompleksowymi projektami z uwzględnianiem przeprowadzania analiz ryzyka.