Certyfikaty

Certyfikowana perfekcja, solidność i terminowość w działaniu.

Priorytetowym celem naszej Firmy jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań Klientów przy jednoczesnym umacnianiu pozycji na rynku. Satysfakcję Klientów osiągamy poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w procesie ciągłego doskonalenia.

Przyjęta Polityka Jakości pociąga za sobą konieczność osiągnięcia następujących Celów Jakościowych:

  • wzrost konkurencyjności i osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej,
  • stworzenie doskonałego wizerunku Firmy w relacji z Klientami poprzez rzetelne spełnianie stawianych przez nich wymagań jakościowych,
  • osiągnięcie perfekcji we wszystkich aspektach działania.

Ustaloną Politykę Jakości pragniemy realizować poprzez:

  • ciągłe doskonalenie wszystkich procesów występujących w naszej firmie,
  • ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • innowacyjność, ciągłe poszukiwanie nowych lepszych rozwiązań,
  • ciągłe doskonalenie współpracy z Klientami, wyprzedzanie ich oczekiwań i potrzeb,
  • ciągłe badanie rynku i doskonalenie współpracy z dostawcami,
    stałe dążenie do optymalizacji kosztów jakości.

ISO 9001 : 2015

STESAR ISO 9001 polnisch_e (2)

System zarządzania jakością ISO 9001 wdrożyliśmy po raz pierwszy w roku 2005.

Obecnie posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: “Projektowania, programowania, montażu, rozruchu, serwisu systemów automatyki i komputerowego zarządzania produkcją.

Certyfikat Siemens Solution Partner Automation potwierdza, iż jesteśmy sprawdzonym ekspertem w swojej dziedzinie, posiadającym doskonałą wiedzę na temat produktów i systemów we wszystkich aspektach portfolio Siemensa, gwarantując przy tym realizację zindywidualizowanych i innowacyjnych inwestycji pozwalających na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

SIEMENS SOLUTIONS PARTNER 

Siemens Solution Partner

SIEMENS SOLUTIONS PARTNER 

Siemens Solution Partner

Certyfikat Siemens Solution Partner Automation potwierdza, iż jesteśmy sprawdzonym ekspertem w swojej dziedzinie, posiadającym doskonałą wiedzę na temat produktów i systemów we wszystkich aspektach portfolio Siemensa, gwarantując przy tym realizację zindywidualizowanych i innowacyjnych inwestycji pozwalających na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

CERTIFIED MACHINERY SAFETY EXPERT

CMSE w jpg

Certified Machinery Safety Expert daje gwarancję wdrażania systemów bezpieczeństwa spełniających najwyższe wymagania jakościowe. Pozwala zarządzać kompleksowymi projektami z uwzględnianiem przeprowadzania analiz ryzyka.