ul. Chwaszczyńska 133A, 81-571 Gdynia, Poland +48 58 340 02 60

COVID-19

Polityka firmy STESAR odnosząca się do COVID-19

Drodzy klienci i partnerzy biznesowi,

Zdrowie, bezpieczeństwo i sukces naszych klientów, partnerów i współpracowników są naszym najwyższym priorytetem. W związku z wybuchem epidemii COVID-19, chcielibyśmy poinformować Państwa o wdrożeniu w firmie Stesar wzmożonych środków ostrożności i bezpieczeństwa, które są stosowane w całym przedsiębiorstwie. Wprowadzone środki i obostrzenia swoim zakresem obejmują następujące obszary:

  • Optymalizacja środków bezpieczeństwa wobec naszych pracowników.
  • Utrzymanie najwyższych standardów obsługi klienta i partnera biznesowego.

Pragniemy nadmienić, iż zespół zarządzający firmy Stesar na bieżąco śledzi komunikaty i zalecenia władz dotyczące zagrożeń epidemicznych, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy i ciągłość działań biznesowych, tym samym chcąc zapewnić nieprzerwaną realizację dotychczasowych i zaplanowanych projektów.

Poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych podjętych przez nas działań:

  • tam gdzie jest to możliwe firma wdrożyła pracę w trybie zdalnym w celu ograniczenia kontaktów oraz skupisk ludzi,
  • wprowadzone zostały podwyższone standardy higieny. Zalecenia dotyczą częstego mycia rąk zgodnie z wywieszoną instrukcją,
  • firma dba o to, aby przedmioty często dotykane przez wiele osób, np. klamki drzwi były odkażane przynajmniej raz dziennie,
  • wszyscy pracownicy przebywający w biurach oraz na produkcji zobligowani są do zachowania min. 1,5 m odstępu od współpracownika,
  • pracownicy zobligowani są do ciągłego monitorowania stanu swojego zdrowia w tym do codziennego pomiaru temperatury swojego ciała. Osoby, których poranna temperatura ciała przekracza 37,5 stopnia nie mogą pojawić się fizycznie w pracy i powinny na bieżąco, uważnie obserwować zmiany swojego stanu zdrowia,
  • planowanie terminów realizacji projektów u klientów zagranicznych odbywa się z uwzględnieniem odbycia po powrocie do kraju przymusowej 14-dniowej kwarantanny oraz obostrzeń danego kraju,
  • realizacja projektów u klientów odbywa się poprzez wybrane osoby i zespoły, które poddane zostały specjalnemu wewnętrznemu przeszkoleniu w zakresie polityki zdrowotnej i higieny pracy,
  • współpracownicy wybierający się na realizację projektu do klienta wyposażeni zostają we wszelkie środki ochrony osobistej w tym płyn dezynfekujący z dozownikiem, rękawiczki jednorazowe i maseczki.

Aby zminimalizować ewentualne zakłócenia w łańcuchu dostaw, w ostatnich tygodniach podjęliśmy działania, takie jak codzienna analiza stanu zapasów, zwiększenie poziomu zapasów i ścisła komunikacja z dostawcami.

Dodatkowo chcemy zaznaczyć, że ze względu na ograniczenia w podróżach, aby móc wspierać naszych klientów i partnerów biznesowych prawie tak samo jakby było to na miejscu, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji za pośrednictwem wideokonferencji, telefonów czy e-maili.

Ponieważ świat stoi w obliczu sytuacji, która wydaje się bezprecedensowa zarówno pod względem skali, jak i niepewności, chcielibyśmy podziękować za nieustające zaufanie do firmy Stesar. W związku  z tym będziemy nadal dostarczać Państwu aktualnych informacji, gdy tylko będą one dostępne.

Życzymy Państwu zdrowia i cieszymy się na dalszą współpracę z Państwem.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zespół Zarządzający Stesar