ul. Chwaszczyńska 133A, 81-571 Gdynia, Poland +48 58 340 02 60

ISO 9001

STESAR to perfekcja, solidność i terminowość w działaniu.

W 2005 roku po raz pierwszy wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO9001. Od tego czasu pomyślnie przechodzimy proces certyfikacji.
Obecnie posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: “Projektowanie, oprogramowanie, montaż, rozruch, serwis systemów automatyki i komputerowego zarządzania produkcją.”

Polityka Jakości

Priorytetowym celem naszej Firmy jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań Klientów przy jednoczesnym umacnianiu pozycji na rynku. Satysfakcję Klientów osiągamy poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w procesie ciągłego doskonalenia.

Przyjęta Polityka Jakości pociąga za sobą konieczność osiągnięcia następujących Celów Jakościowych:

  • wzrost konkurencyjności i osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej,
  • stworzenie doskonałego wizerunku Firmy w relacji z Klientami poprzez rzetelne spełnianie stawianych przez nich wymagań jakościowych,
  • osiągnięcie perfekcji we wszystkich aspektach działania.

Ustaloną Politykę Jakości pragniemy realizować poprzez:

  • ciągłe doskonalenie wszystkich procesów występujących w naszej firmie,
  • ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • innowacyjność, ciągłe poszukiwanie nowych lepszych rozwiązań,
  • ciągłe doskonalenie współpracy z Klientami, wyprzedzanie ich oczekiwań i potrzeb,
  • ciągłe badanie rynku i doskonalenie współpracy z dostawcami,
  • stałe dążenie do optymalizacji kosztów jakości.